พล.ต.สถาพร สีมาสุรรักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง (1) นำคณะครู - อาจารย์ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
ศึกษาดูงานด้านการศึกษาแบบ e - learning เมื่อ 14 พ.ค.55